Bezpieczeństwo i higiena pracy – ocena zagrożeń i środki bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo i higiena pracy – ocena zagrożeń i środki bezpieczeństwa
Dane przedsiębiorstwa CP:AF 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.4.3 & 3.6.1
Nazwa przedsiębiorstwa:
Nazwisko kierownika: Data:

 

 • Przeglądu przepisów należy dokonywać raz w roku i dostosowywać je do nowych okoliczności i / lub zmian sytuacji (urządzenia i przyrządy, produkty).
 • Ocena ryzyka dotyczy zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników.
 • W razie wypadku, patrz DOC 5.
 • Urządzenia i produkty, które są obecne i używane w przedsiębiorstwie, i których stosowanie może prowadzić do powstania zagrożenia, są jasno oznaczone – patrz (1) w tabeli.
 • Zaleca się wszystkim, którzy posługują się tymi urządzeniami i produktami zachowanie ostrożności i zastosowanie ogólnych środków bezpieczeństwa.
 • Korzystanie z niektórych urządzeń i produktów może być ograniczone do określonej grupy użytkowników – patrz (2) w tabeli. Użytkownicy ci są wymienieni w spisie pracowników.
 • Ponadto, w odniesieniu do niektórych urządzeń i produktów mają zastosowanie szczególne zalecenia i instrukcje – patrz (3) poniżej.

 

(1) Obecność w przedsiębiorstwie

(2) Środki związane ze stosowaniem urządzeń i produktów – Użytkownicy

 

(1)

Obecność:

(2) Użytkownicy

Wszyscy członkowie personelu Wyłącznie dyrektor zakładu Konkretni członkowie personelu
Magazynowanie substancji chemicznych
Układ elektryczny
Chłodnia ULO
Urządzenia
Elementy ruchome i obrotowe
Urządzenia do uprawy gleby
Świder
Wózek podnośnikowy/ Wózek widłowy
Kosiarka i/lub motyka
Kombajn(y)
Podnośnik palet
Zbieracz
Pneumatyczne urządzenie do usuwania gałęzi/ skórowania
Maszyna do sortowania
Opryskiwacz(e)
Ciągnik(i)
Przenośnik(i) odbierający/-e
Sadzarka/-i i/lub siewnik(i)
Inny przyrząd : …
Inny przyrząd : …
Produkty
Produkty biobójcze
Produkty fitofarmaceutyczne
Nawozy
Produkty gospodarstwa domowego
Produkty do dezynfekcji
Inny produkt: …
Inny produkt: …

(3) Ważne zagadnienia i środki związane z korzystaniem z urządzeń i produktów – instrukcje

 

NIEBEZPIECZNE URZĄDZENIA

 • Aby zapobiegać wypadkom, personel pracujący z niebezpiecznymi urządzeniami musi przejść szkolenie w zakresie potencjalnych zagrożeń i sposobów korzystania z tych urządzeń.

 

UKŁAD ELEKTRYCZNY

 • Certyfikować

 

CHŁODNIA ULO

 • Odpowiednio przewietrzyć pomieszczenia przed otwarciem (przez drzwi lub okna)
 • Próbki należy pobierać próbki zawsze w obecności drugiej osoby
 • Należy upewnić się, że próbki umieszczone są w sposób umożliwiający łatwy dostęp do nich
 • Zainstalować mostek i kładkę umożliwiające dostęp do okien i barierek
 • Zdjąć rygiel zapobiegając niepożądanemu otwieraniu pomieszczeń
 • Obowiązkowe napisy i znaki ostrzegawcze należy umieścić w sposób widoczny, ewentualnie również w obcych językach
 • Opisać procedurę wchodzenia do pomieszczenia chłodni
 • Przed wejściem do wnętrza pomieszczenia chłodni sprawdzić poziom tlenu
 • Pracownicy i odwiedzający muszą być poinformowani o zagrożeniach związanych z ULO

 

ELEMENTY RUCHOME I OBROTOWE

 • Zabezpieczyć elementy ruchome i obrotowe
 • Długie włosy powinny być związane
 • Zakaz noszenia obszernej odzieży

 

ŚWIDER

 • Uwaga – świder napędzany wałem odbioru mocy nie zatrzymuje się natychmiast po wyłączeniu
 • Zabezpieczenie w postaci blokady w przypadku wiercenia bezpośrednio na silniku

 

WÓZEK PODNOŚNIKOWY (patrz również instrukcje dla operatorów wózków podnośnikowych)

 • Należy skontrolować kabinę, pas i strzemię bezpieczeństwa przed użyciem
 • Zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu załadunku
 • Instrukcje użytkowania powinny być widoczne i czytelne
 • Należy zapewnić odpowiednią konserwację wózka podnośnikowego, w szczególności mechanizmu podnoszącego, hamulców i elementów sygnalizacyjnych.
 • Wózki podnośnikowe używane w nocy lub w miejscach słabo oświetlonych powinny być wyposażone w system oświetlenia przystosowany do wykonywanej przy ich użyciu pracy.
 • Operator powinien mieć zagwarantowaną najlepszą możliwą widoczność przenoszonego ładunku i miejsca wokół wózka – w szczególności czyste i pozbawione uszkodzeń szyby.
 • Należy sprawdzić, czy lusterka wsteczne są czyste i nieuszkodzone.
 • Wózek podnośnikowy nie może być używany do transportu osób na platformie załadunkowej, z tyłu lub w jakimkolwiek innym miejscu wózka podnośnikowego.
 • Wózka przenośnikowego nie należy stosować do pracy na wysokościach.
 • Nie wolno wjeżdżać wózkiem podnośnikowym na powierzchnie o dużym kącie nachylenia.
 • Należy zachować szczególną ostrożność na mokrych lub nierównych nawierzchniach i przy ostrych zakrętach.
 • Operator wózka powinien zwracać uwagę nie tylko na transportowany ładunek, ale również na kierunek jazdy.
 • Prowadząc wózek należy zwracać uwagę na stopy osób stojących w pobliżu.
 • Należy zasygnalizować obecnym osobom kierunek w jakim operator zamierza jechać.
 • Podnosić wyłącznie stabilne ładunki, które nie przewracają się łatwo podczas transportu.
 • Nie wolno przewozić ładunków cięższych niż wskazuje dopuszczona norma bezpieczeństwa.

 

KOSIARKA i/lub MOTYKA

 • Chronić ostrza, młotki i trzonki
 • Zatrzymać maszyny przed przystąpieniem do pracy
 • Zatrzymać maszyny w chwili opuszczenia ciągnika

 

PODNOŚNIK PALET

 • Urządzenie służące do usunięcia pozostałych owoców z osłony ochronnej

ZBIERACZ

 • Zapewnić zadowalającą stabilność
 • Nie stosować do transportu osób

 

PNEUMATYCZNE URZĄDZENIE DO USUWANIA GAŁĘZI/ SKÓROWANIA (patrz również instrukcje dotyczące usuwania gałęzi/skórowania)

 • Należy odpowiednio konserwować zbiornik ciśnieniowy – usuwać wodę zbierającą się w postaci pary po każdym dniu pracy
 • Testować zbiornik ciśnieniowy co pięć lat (+300 litrów)
 • Opróżnić zbiornik ciśnieniowy przed transportem
 • Nie regulować samodzielnie zaworu bezpieczeństwa

 

OPRYSKIWACZ

 • Certyfikować
 • Chronić dmuchawę
 • W miarę możliwości trzymać się z dala od strumienia rozpylanej substancji
 • Odpowiednio zamknąć ciągnik
 • Brak przepływu płynu w ciągniku
 • Zapewnić odpowiednią stabilność dzięki zachowaniu równowagi pomiędzy wysokością a szerokością
 • Stosować odpowiednie środki ostrożności podczas uzupełniania zbiornika i konserwacji maszyny

 

CIĄGNIK

 • Wyposażyć wał odbioru mocy w pokrywę ochronną
 • Używać wyłącznie oryginalnych bolców sprzęgła
 • Wymieniać filtr w kabinie raz do roku
 • Stosować przepisy kodeksu drogowego

 

Magazynowanie PRODUKTÓW NIEBEZPIECZNYCH

 • Każdorazowo zamykać opakowania.
 • Produkty gospodarstwa domowego i produkty fitofarmaceutyczne należy przechowywać oddzielnie.
 • Przechowywać produkty gospodarstwa domowego w szafie lub pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu i przelewać je do odpowiednio przygotowanych pojemników. Upewnić się, że chlor nigdy nie jest przechowywany w pobliżu produktów zawierających kwas.
 • Produkty fitofarmaceutyczne należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.
 • Nie wolno przechowywać odzieży ochronnej w szafie służącej do przechowywania produktów fitofarmaceutycznych.

 

Użytkowanie PRODUKTÓW NIEBEZPIECZNYCH

 • Przestrzegać stężeń określonych na opakowaniu.
 • Przed przystąpieniem do pracy obliczyć ilość potrzebnych substancji chemicznych i fitosanitarnych dostosowując ją do danej powierzchni, aby uniknąć w ten sposób używania większej niż niezbędna ilości tych produktów.
 • Produktów chemicznych nie należy mieszać, chyba że jest to celowe i zalecane.
 • Pracując z substancjami drażniącymi należy nosić odzież ochronną oraz okulary ochronne.
 • Odzież ochronną należy wyczyścić natychmiast po użyciu substancji niebezpiecznych.
 • Jeżeli substancje niebezpieczne używane są przy użyciu specjalnych przyrządów, te ostatnie należy opróżniać i oczyszczać zaraz po użyciu, zapobiegając w ten sposób mieszaniu produktów chemicznych.
 • Ze względów bezpieczeństwa należy zapewnić dostęp do bieżącej wody w pobliżu miejsca, w którym używa się substancji niebezpiecznych.
 • Pracownikom należy przekazać numer telefonu najbliższego lekarza ogólnego, do którego należy się zwrócić w razie wypadku.

 

Przygotowanie i użycie PRODUKTÓW FITOFARMACUETYCZNYCH

(patrz również instrukcje dotyczące przygotowania oprysków)

(patrz również instrukcje dotyczące stosowania produktów fitofarmaceutycznych)

 • Upewnić się, że personel pracujący z produktami fitofarmaceutycznumi otrzymał instrukcje w zakresie bezpieczeństwa i nosi odzież ochronną.
 • Zapoznać się z treścią ulotki.

 

Odzież ochronna

 • Nosić zawsze wystarczająco długie i nieprzemakalne rękawice

np. rękawice nitrylowe o grubości 0,38 mm, długości 330 mm i w odpowiednim rozmiarze.

 • Nieprzemakalny kombinezon noszony wyłącznie do pracy

np. nieprzemakalny kombinezon TYVEK z powłoką polietylenową chroniącą przed odpryskami substancji chemicznych (typ 6), z kapturem i plastikowym zamkiem błyskawicznym.

 • Wysokie obuwie gumowe

np: buty z PVC lub nitrylowe ze stalowym zakończeniem (i podeszwą) 354/S4 lub S5.

 

Ochrona twarzy

 • Ochrona dróg oddechowych w zależności od stosowanego produktu oraz sposobu zastosowania/ kontaktu. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji umieszczonych na etykiecie.
 • Zaleca się noszenie okularów ochronnych idealnie dopasowanych do kształtu twarzy i odpornych na krople, odpryski i kurz.
 • W przypadku produktów granulowanych, maska chroniąca przed pyłem, typ EN 149:2001 typ FFP2. Należy pamiętać, że maski te nie chronią jednak przed gazem ani parą.
 • Jeżeli w trakcie przygotowania lub użytkowania produktu pracownicy narażeni są na gaz lub parę (zapoznać się z instrukcją obsługi lub instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego stosowania produktu), maska musi być wyposażona w filtr zawierający aktywny węgiel (najczęściej typu A – opary organiczne, chociaż maski typ B – opary nieorganiczne lub innego rodzaju, również nie są wykluczone). W tym przypadku, należy stosować maskę częściowo zakrywającą twarz i wyposażoną we wkładkę filtrującą.
 • W przypadku bardzo intensywnego użytkowania należy uwzględnić stosowanie również innych systemów ochronnych (np. z płaszczem do ochrony dróg oddechowych i dostępem świeżego powietrza).

 

 • Puste opakowania po produktach fitofarmaceutycznych należy wypłukać czystą wodą przynajmniej trzykrotnie.
 • Wodę użytą do płukania opakowań należy przelać do pojemnika.

 

 

Inne istotne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie

 

 

Instrukcje dla OPERATORÓW WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH

 

Obowiązki operatorów wózków podnośnikowych

 • Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa pracowników i odwiedzających
 • Odpowiedzialność za transportowany ładunek
 • Odpowiedzialność za wózek podnośnikowy
 • Przestrzegać zaleceń w zakresie bezpieczeństwa
 • Nie podejmować ryzyka w nieprzewidywalnych sytuacjach
 • Podejmując decyzje uwzględniać nie tylko własne bezpieczeństwo, ale również bezpieczeństwo innych
 • Pamiętać o wartości przenoszonego ładunku
 • Wózek podnośnikowy jest kosztownym pojazdem, który należy użytkować z należytą starannością

 

Codzienna kontrola przed wyjazdem

 • Upewnić się, że widły są w dobrym stanie
 • Dostosować odległość wideł od ładunku, który będzie przenoszony
 • Zaryglować widły
 • Naładować akumulator

 

Surowo zabrania się

 • Konsumpcji napojów alkoholowych podczas pracy
 • Transportowania lub podnoszenia osób przy użyciu wózka podnośnikowego
 • Przesuwania ładunków przy użyciu wózka podnośnikowego
 • Pozostawiania wózka podnośnikowego w przejeździe bez operatora
 • Pozostawiania wózka podnośnikowego z kluczem w stacyjce
 • Pozostawiania wózka podnośnikowego z podniesionymi widłami
 • Prowadzenia wózka podnośnikowy z podniesionymi widłami kiedy nie ma na nich ładunku
 • Nagłego hamowania lub skręcania przy dużej prędkości.

 

Reguły bezpieczeństwa, które należy stosować podczas użytkowania wózka podnośnikowego

 • W razie stwierdzenia wystąpienia problemu, zaparkować wózek podnośnikowy w bezpiecznym miejscu, wyjąć klucz ze stacyjki i poinformować o zaistniałej sytuacji dyrektora zakładu
 • Uszkodzone palety i skrzynie stanowią potencjalne źródło ryzyka, dlatego nie należy ich stosować do transportu
 • Baryłki i beczki, elementy ruchome i inne mało stabilne ładunki należy przymocować do wideł w sposób uniemożliwiający ich upadek
 • Nie należy hamować gwałtownie, szczególnie na śliskiej powierzchni
 • Nigdy nie prowadzić wózka widłowego mokrymi dłońmi lub w mokrych butach
 • Przystosować prędkość jazdy do rodzaju nawierzchni
 • Pamiętać o wysokości w przejazdach
 • Nie wolno wysuwać stóp poza obręb wózka podnośnikowego
 • Na zakrętach skoncentrować uwagę na ładunku, szczególnie jeśli jest to ładunek dużych rozmiarów lub mało stabilny
 • Podczas jazdy, widły wózka podnośnikowego powinny znajdować się zawsze na wysokości 15 do 20 cm nad ziemią, niezależnie do tego czy transportuje się ładunek czy nie
 • Podczas stacjonowania, widły (łącznie z ich krańcami) należy obniżyć do poziomu nawierzchni
 • Należy patrzeć zawsze w kierunku jazdy i prowadzić z umiarkowaną prędkością
 • Należy zachować szczególną ostrożność w wąskich przejazdach, w razie potrzeby zwolnić i ostrzegać o przejeździe za pomocą klaksonu
 • Zmniejszać prędkość na zakrętach
 • Jeżeli wymiary ładunku ograniczają widoczność, prowadzić wózek jadąc wstecz

 

 

 

Zasady bezpieczeństwa podczas USUWANIA GAŁĘZI/ SKÓROWANIA

 

 • Korzystać ze sprawnych urządzeń
 • Dobrze naostrzony sekator mniej obciąża dłoń i nadgarstek
 • Uwaga na wolną rękę – należy zawsze trzymać w niej piłę
 • Podczas usuwania gałęzi, każdego dnia usuwać wodę nagromadzoną w postaci pary ze zbiornika ciśnieniowego
 • Nie regulować zaworu bezpieczeństwa – ryzyko eksplozji
 • Po zakończeniu pracy złożyć narzędzia w przeznaczonym do tego miejscu
 • Nigdy nie wkładać sekatora do kieszeni
 • W razie wystąpienia jakiegokolwiek problemu, poinformować o nim dyrektora

 

Instrukcje w zakresie przygotowania KONCENTRATU DO OPRYSKU

 

 • Nosić odzież ochronną
 • Uzupełnić zbiornik do połowy wodą
 • Odmierzyć przy pomocy wagi potrzebną ilość koncentratu
 • Zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa, zasadami dozowania i mieszania umieszczonymi na etykiecie
 • Rozpuścić proszek i granulki w oddzielnych zbiornikach; płyny należy również wymieszać w zbiorniku
 • Odczekać aż substancje rozpuszczą się, a roztwór dobrze połączy
 • Wypłukać opakowanie przynajmniej trzy razy
 • Nie należy wlewać wszystkich produktów naraz – każdy produkt należy wlać osobno
 • Napełniać zbiornik do chwili uzyskania pożądanej ilości; uważać by nie przepełnić zbiornika
 • Unikać kontaktu z oczami, ustami, dłońmi, etc.; jeżeli do tego dojdzie, należy opłukać daną część ciała dużą ilością wody
 • Zabrania się palenia, jedzenia i picia podczas wyżej wymienionych czynności
 • Wypłukać puste opakowanie

 

 

 

 

Zasady używania koncentratów do przygotowywania oprysku

 

Zasady ostrożności podczas przygotowania i opryskiwania

 • Zawsze nosić rękawice podczas pracy – 95% płynu, który przenoszony jest na opryskującą osobę trafia na jej dłonie i przedramiona

 

Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa podczas opryskiwania

 • Nie wolno jeść, pić ani palić podczas pracy
 • Nie pocierać twarzy
 • Zmyć produkt ze skóry przy użyciu czystej wody
 • Zapobiegać unoszeniu się proszku w powietrzu podczas przygotowywania roztworu
 • Otwierać opakowanie przy użyciu dobrze naostrzonych nożyczek lub noża
 • Przygotowanie płynu do opryskiwania: Na zewnątrz – zawsze stając plecami do kierunku wiatru; wewnątrz – zawsze wstrzymując oddech
 • Uważać na odpryskujące granulki i proszek podczas otwierania opakowania i napełniania zbiornika
 • Uważnie przeczytać instrukcje: zasady postępowania w razie zatrucia oraz listę awaryjnych numerów telefonu
 • Należy chronić uszy przy pomocy specjalnych osłon
 • Sprawdzić czy nie powstały plamy na dyszach
 • Regularnie wymieniać filtr powietrzny w kabinie
 • Zawsze zamykać na klucz pomieszczenie, w którym przechowuje się produkty fitofarmaceutyczne

 

Środki ostrożności gwarantujące bezpieczeństwo środowiska naturalnego

 • Zamykać dysze, które nie są niezbędne dla ochrony roślin – na przykład, wchodząc na działkę młodych roślin po wykonaniu oprysku na roślinach dojrzałych, zamknąć dysze opryskujące powyżej roślin
 • Założyć blokadę na zawory
 • Opryskiwać rządki z jednej strony, przechodząc dwukrotnie w przeciwnych kierunkach, zawsze w stronę działki
 • Należy szczególnie uważać na rowy, strumyki, kanały, sadzawki i inne wody powierzchniowe
 • Uwzględniać obowiązkowe strefy ochronne
 • Pamiętać o znajdujących się w pobliżu budowlach, ogrodach, ścieżkach rowerowych i ścieżkach dla pieszych, a także o zwierzętach na otaczających łąkach
 • Unikać stosowania nadmiernej ilości produktu korzystając z odpowiednich dysz, nie wywierając nadmiernego nacisku i uwzględniając prędkość wiatru podczas opryskiwania

 

Podczas wykonywania wyżej wymienionych czynności zawsze nosić odpowiednią odzież ochronną

 

Personel

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi instrukcjami i zobowiązuję się do ich przestrzegania podczas pracy.

W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub niejasności mogę zwrócić się do osoby odpowiedzialnej.

 

 

Nazwisko Podpis

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:

 

Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwie (nazwisko)
Data
Podpis