Hygiëne

Hygiëne-instructies
Bedrijfsgegevens CP: AF 3.2.2, 3.2.3, 4.2,FV 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 5.1.2, 5.1.3 & 5.2.1
 Naam bedrijf: Atopack – Neegro bvba – Dendauw Els bvba
 Naam zaakvoerder: Geert Neerinck – Dendauw Els Datum:

 

 

 • De hygiëne-instructies dienen jaarlijks hernomen te worden en aangepast bij nieuwe en/of veranderende omstandigheden.

 

 

In dit bedrijf werkt men volgens de

GLOBALGAP richtlijnen

en gelden volgende regels voor de werknemers

 

 

Persoonlijke hygiëne

 

 • Werkkledij en handschoenen dienen zindelijk te zijn – regelmatig wassen of vervangen
 • Kledij vervangen na werken met gewasbeschermingsmiddelen
 • Werkkledij moet zodanig zijn dat er geen voorwerpen uit de kledij in geoogst product kunnen terechtkomen
 • Lange haren samenbinden
 • Verbod op dragen van losse sieraden en/of loshangende voorwerpen
 • Nagels zijn kort en verzorgd
 • Nagellak en kunstnagels zijn verboden, zoniet dient men handschoenen te dragen
 • Schone handen, hoofd en armen tijdens de werkzaamheden bij contact met product
 • Handen worden gewassen met vloeibare zeep en gedroogd:
 • Bij het gebruik van handschoenen, deze regelmatig vervangen/wassen
 • Verbod op eten en drinken (uitzondering: water in plastiek flessen) tijdens sorteren en verpakken
 • Eten enkel toegelaten in een afzonderlijke ruimte
 • Rookverbod tijdens oogsten, sorteren, afwegen en verpakken
 • Niet spuwen tijdens werkzaamheden
 • Besmettelijke ziekten en huidaandoeningen melden aan de verantwoordelijke
 • Open wonden dienen bedekt met niet-huidkleurige of niet-doorzichtige pleisters
 • Bij grote open wonden aan de handen, al dan niet bedekt met een verband, dient een handschoen gedragen te worden
 • na toiletbezoek
 • voor aanvang oogsten / sorteren / verpakken

 

Hygiëne op het bedrijf

 

 • Schoonmaken volgens plan
 • Ongedierte weren volgens plan
 • Tijdens oogst en verpakking worden enkel propere en intacte verpakkingen en toestellen gebruikt
 • Verpakkingen worden enkel gebruikt voor geoogst product
 • Transporttoestellen die ook nog voor andere doelstellingen gebruikt worden, worden eerst schoongemaakt vooraleer geoogst product er mee vervoerd wordt
 • Verpakte producten worden beschermd tegen mogelijke contaminatie
 • Geoogst product wordt op een propere plaats opgeslagen
 • Afvalmaterialen (niet-product) dienen van het veld verwijderd te worden

 

 

 

Verantwoordelijke (naam)
Datum
Handtekening

 

Personeel

 

Ik verklaar kennis genomen te hebben van de bovenstaande hygiëne-instructies en zal deze tijdens de werkzaamheden naleven.

In geval van twijfel of nood aan verduidelijking kan ik de verantwoordelijke hierover aanspreken.

 

Naam Handtekening